วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง =

JOURNAL OF MEKONG SOCIETIES.

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง
Format: SERIAL
Language: Thai
Published: ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2548
Subjects: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. -- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -- ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง -- วารสาร
มนุษย์ศาสตร์ -- วารสาร
สังคมศาสตร์ -- วารสาร
ประวัติศาสตร์ -- วารสาร
Online Access: ฉบับออนไลน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับออนไลน์

MainLB Serial (2nd Fl.)

Call Number: วารสาร
Copy 0
Library use only