การถอดบทเรียนโครงการการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) กรณีศึกษาบ้านหนองป่าไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์/

ทวี ทองพรม, นงลักษณ์ อยู่บุญ

No Cover Image
Main Author: ทวี ทองพรม
Other Authors: นงลักษณ์ อยู่บุญ
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2549
Subjects: การพัฒนาชุมชน
หมู่บ้าน –– อุตรดิตถ์
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HN700.592.C6 ท184ก 2549
Copy 1
Available