เจ้านายเล็ก ๆ-ยุวกษัตริย์ /

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

Main Author: กัลยาณิวัฒนา, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า
Format: REFFERENCE
Language:
Published: กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2538
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: อานันทมหิดล, -- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, -- 2468-2489
ภูมิพลอดุลยเดช, -- พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, -- 2470-2559
ไทย -- กษัตริย์และผู้ครองนคร-ชีวประวัติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Humanities, Reference

Call Number: DS78.3 ก411จ 2538
Copy 1
Library use only