การบริหารกรุงเทพมหานคร : ศึกษาการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสม /

ประดิษฐ์ ดีวัฒนกุล

No Cover Image
Main Author: ประดิษฐ์ ดีวัฒนกุล
Other Authors: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. บัณฑิตวิทยาลัย. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต , 2550
Subjects: ดุษฎีนิพนธ์
กรุงเทพมหานคร –– การบริหาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: JS7404.B3 ป266ก 2550
Copy 1
Available