ความรู้กฎหมายอาญาสำหรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในคดีอาญา /

สำนักงานศาลยุติธรรม

Other Authors: สำนักงานยุติธรรม. สำนักระงับข้อพิพาท ศูนย์ความรู้การระงับข้อพิพาททางเลือก
Format: BOOKS
Language: English
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลยุติธรรม, 2550
Subjects: การระงับข้อพิพาท
การไกล่เกลี่ย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KPT1610 ค181 2550
Copy 1
Available

Law, Stack

Call Number: KPT1610 ค181 2550
Copy 2
Available