ลักษณะไทย เล่ม4 :

วัฒนธรรมพื้นบ้าน /

ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช...[และคนอื่น ๆ]

Other Authors: นิจ หิญชีระนันท์, จุลทัศน์ พยาฆรานนท์, คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์. สมาคมนิสิตเก่า
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2549
Subjects: วัฒนธรรมไทย
ศิลปหัตถกรรม -- ไทย
เครื่องมือเครื่องใช้ -- ไทย
ยานพาหนะ
เรือ -- ไทย
เกวียน -- ไทย
จิตรกรรม -- ไทย
ประติมากรรม -- ไทย
สถาปัตยกรรม -- ไทย
เครื่องดนตรีไทย
เครื่องสาย
เครื่องเป่า
ศิลปะการแสดง -- ไทย
โขน
หนังใหญ่
หนังตะลุง
หุ่นและการเล่นหุ่น -- ไทย
หุ่นกระบอก -- ไทย
ช่างศิลปะ -- ไทย
ไทย -- รวมเรื่อง
ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Architecture, Stack

Call Number: DS562 ล225 2549
Copy 2
Available

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS562 ล225 2549
Copy 1
Available