การใช้เหตุผล :

ตรรกวิทยาเชิงปฏิบัติ /

ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรร์มหาวิทยาลัย

Other Authors: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์. ภาควิชาปรัชญา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.
Subjects: การอ้างเหตุผล
ตรรกวิทยา
ความคิดและการคิด
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: BC117.T5 ก449 2550
Copy 6
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BC117.T5 ก449 2550
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available

Education, Stack

Call Number: 160 ก449 2550
Copy 1
Available