การสอนคิดด้วยโครงงาน /

โดย พิมพันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดีสุข, ราเชน มีศรี

Main Author: พิมพันธ์ เดชะคุปต์
Other Authors: พเยาว์ ยินดีสุข, ราเชน มีศรี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.
Subjects: กิจกรรมการเรียนการสอน
การสอน
การสอนแบบโครงงาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: LB1027.13 พ721ก 2548
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available

Satit School, Stack

Call Number: 371.36 พ721ก 2548
Copy 4
Available