บ้านในกรุงรัตนโกสินทร์ 4 :

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงต้นรัชสมัยพระยาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (พ.ศ.2468-พ.ศ.2503) /

ผสุดี ทิพทัส

Main Author: ผสุดี ทิพทัส
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: บ้าน -- กรุงเทพฯ
สถาปัตยกรรมไทย
สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Satit School, Stack

Call Number: 728 ผ662บ 2547
Copy 4
Available

Humanities, Stack

Call Number: NA7435 ผ662บ 2547
Volume ล.4 Copy 5
Available

Architecture, Stack

Call Number: NA7435 ผ662บ 2545
Copy 2
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: NA7435 ผ662บ 2545
Copy 1 Quarantine