รายงานการวิจัยรูปแบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาครูตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บทเรียนจากโครงการพระราชทานความช่วยเหลือทางการศึกษา โรงเรียนตำรวจพระเวชชายแดนบ้านเขาวัง =

Educational Provision and Teacher Development Models Based on Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn's Initiation: Lessons Learned from The Royal Support in Education Projects Khao-wang Border Patrol Police School เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ /

โดย ณรงค์ อุ้ยนอง, หัวหน้าโครงการ...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Main Author: ณรงค์ อุ้ยนอง
Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551
Subjects: ครู -- ความรับผิดชอบในการทำงาน
ครู
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: LB2835.28.T5 ณ215ร 2551
Copy 1
Available