จดหมายเหตุประชาขน :

ข่าวสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สิ้นพระชนม์ จากหนังสือพิมพ์ /

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

Other Authors: สำนักหอสมุดแห่งชาติ
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับชิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2551
Subjects: กัลยาณิวัฒนา -- กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, -- สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า, -- 2466- -- พระราชกรณียกิจ
กัลยาณิวัฒนา -- กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์,สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า, -- 2466-
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: รัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดพิมพ์ทูลเกล้าฯ ถวายสนองพระกรุณาธิคุณ ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระเมรุท้องสนามหลวง วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2551.
Physical Description: 2 เล่ม : ภาพประกอบสี
ISBN: 9789744179388