จดหมายเหตุประชาขน :

ข่าวสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สิ้นพระชนม์ จากหนังสือพิมพ์ /

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

Other Authors: สำนักหอสมุดแห่งชาติ
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับชิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2551
Subjects: กัลยาณิวัฒนา -- กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, -- สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า, -- 2466- -- พระราชกรณียกิจ
กัลยาณิวัฒนา -- กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์,สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า, -- 2466-
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS578.32.M6 จ131 2551
Volume ล.2 Copy 2
Available
Volume ล.2 Copy 1
Available
Volume ล.1 Copy 2
Available
Volume ล.1 Copy 1
Available