คู่มือเวชกรรมแผนไทย /

เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ [บรรณาธิการ/ผู้รวบรวม]

Other Authors: เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, บรรณานุกรม, มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา, ศูนย์พัฒนาตำราการแพทย์แผนไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : ศูนย์พัฒนาตำราการแพทย์แผนไทย มูลนิธิการแพทย์แผนไทย, 2549
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: แพทย์แผนไทย
แพทย์แผนโบราณ –– ไทย
การแพทย์แผนโบราณ –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: R729.5.R87 ค695 2549
Copy 2
Available

Satit School, Stack

Call Number: 615.82 ค695 2549
Copy 2
Available