คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 ลักษณะ 2 วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น หมวด 2 การพิจารณาโดยขาดนัด/

ไพโรจน์ วายุภาพ

Main Author: ไพโรจน์ วายุภาพ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : Pholsiam printing and publishing (Thailand) limited Partnership, 2550
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5
Subjects: กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information