100 ปี การปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2440 - 2540 /

ธเนศวร์ เจริญเมือง

Main Author: ธเนศวร์ เจริญเมือง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2550
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.
Subjects: สภาเทศบาล
การปกครองท้องถิ่น –– ไทย
สภาตำบล
ไทย –– การเมืองและการปกครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: JS7404.A1 ธ286ห 2550
Copy 10
Available
Copy 11
Checked out Due: 2020-9-28 Recall This

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JS7404.A1 ธ286ห 2550
Copy 5
Available
Copy 4
Available
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available