ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อการใช้ยาสมุนไพรไทยของผู้ป่วยโรงพยาบาลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก/

กาญจนา บุญประกอบ...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: กาญจนา บุญประกอบ, รัตนา พ่วงประเสริฐ, ลำเนา เจียมแท้, สำราญ อัตโดดดร, อภิศักดิ์ แตงอ่ำ
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2545
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ศศ.ม.(สังคมศึกษา))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2545.
Subjects: สมุนไพร
สมุนไพร -- การรักษา
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: RM666.H37 ป521 2545
Copy 1
Available