กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้านสู่เยาวชน : กรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเครือข่ายแม่เปิน-แม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์/

ฐิติมา เมธสุทธิ์...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: ฐิติมา เมธสุทธิ์, ปาจรีย์ นาระกุล, ศิรประภา ชนพาห์, โสภิต เปรียญกิจไพศาล, อรัญญา บุญประสม
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2549
Subjects: ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ภูมิปัญญาชาวบ้าน –– นครสวรรค์
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HN700.55.A8 ก218 2549
Copy 1
Available