คู่มือโรคผิวหนังเด็ก /

บรรณาธิ การ, อมรศรี ชุณหรัศมิ์, วาณี วิสุทธิ์เสรีวงศ์, ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช.

Other Authors: อมรศรี ชุณหรัศมิ์,, วาณี วิสุทธิ์เสรีวงศ์,, ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช,, ชมรมแพทย์ผิวหนังเด็กแห่งประเทศไทย.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ชมรมแพทย์ผิวหนังเด็กแห่งประเทศไทย, 2551
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: Skin Diseases in infancy & childhood
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: ดัชนี.
Physical Description: vi, 265 หน้า : ภาพประกอบสี ; 23 ซม.
Bibliography: เอกสารอ้างอิง: หน้า 260.
ISBN: 9789740550327