คู่มือโรคผิวหนังเด็ก /

บรรณาธิ การ, อมรศรี ชุณหรัศมิ์, วาณี วิสุทธิ์เสรีวงศ์, ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช.

Other Authors: อมรศรี ชุณหรัศมิ์,, วาณี วิสุทธิ์เสรีวงศ์,, ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช,, ชมรมแพทย์ผิวหนังเด็กแห่งประเทศไทย.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ชมรมแพทย์ผิวหนังเด็กแห่งประเทศไทย, 2551
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: Skin Diseases in infancy & childhood
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!