พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว =

His Majesty King Mongkut Rama IV of Thailand.

Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2537
Subjects: จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2347-2411
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2347-2411 พระราชกรณียกิจ
ไทย ประวัติศาสตร์ กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4, 2394- 2411
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS581 พ343 2537
Copy 2
Available
Copy 1
Available