ชุดความรู้นิเทศศาสตร์

Other Authors: กาญจนา แก้วเทพ, สราวุธ อนันตชาติ, สุกัญญา สุดบรรทัด, สุธี พลพงษ์, วรวรรณ องค์ครุฑรักษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
Subjects: การสื่อสารทางการตลาด
นิเทศศาสตร์
การสื่อสาร
Tags: Add
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: P90 ช613 2551
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 4
Available
Copy 4
Available
Copy 5
Available