เคมีอินทรีย์ /

เกษร พะลัง, สุนันท์ ชัยนะกุล

Main Author: เกษร พะลัง
Other Authors: สุนันท์ ชัยนะกุล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: อินทรียเคมี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Satit School, Stack

Call Number: 547 ก814ค 2549
Copy 12
Available
Copy 3
Available
Copy 11
Available