กระบวนการไต่วนและการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งในระดับสูง :

ในอำนาจหน้าที่ของ ป.ป.ช. /

หัวหน้าโครงการวิจัย นิยม รัฐอมฤต, นักวิจัย: นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ... [และคนอื่นๆ]

Main Author: นิยม รัฐอมฤต
Other Authors: นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, สถาบันพระปกเกล้า. สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า, 2549
Subjects: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ -- วิจัย
การทุจริตและประพฤติมิชอบทางการเมือง -- ไทย -- วิจัย
การถอดถอนจากตำแหน่ง -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JQ1745.A55 น641 2549
Copy 1
Available