การประชุมทางวิชาการ เครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ปี 2551 "เทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" 17-19 มกราคม 2551 โรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น /

[จัดโดย เครือข่ายบริหารการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

No Cover Image
Other Authors: การประชุมทางวิชาการเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น . สำนักบริหารการวิจัย, เครือข่ายบริหารการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: [ขอนแก่น] : สำนักบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551
Subjects: การถ่ายทอดเทคโนโลยี -- การประชุม
เกษตรกรรม -- การถ่ายทอดเทคโนโลยี -- การประชุม
ทรัพยากรธรรมชาติ -- การถ่ายทอดเทคโนโลยี -- การประชุม
สิ่งแวดล้อม -- การถ่ายทอดเทคโนโลยี -- การประชุม
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ -- การถ่ายทอดเทคโนโลยี -- การประชุม
สุขภาพ -- การถ่ายทอดเทคโนโลยี -- การประชุม
การท่องเที่ยว -- การถ่ายทอดเทคโนโลยี -- การประชุม
การพัฒนาชนบท -- การถ่ายทอดเทคโนโลยี -- การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: T174.3 ก482 2551
Copy 1
Available