บทบาทสตรีในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล :

กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ /

ชุมพร แสงมณี

No Cover Image
Main Author: ชุมพร แสงมณี
Other Authors: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
Format: THESIS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540
Thesis Information: การค้นคว้าแบบอิสระ (ร.ม.(การเมืองและการปกครอง))--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Subjects: สตรีกับการเมือง -- เชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบล
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HQ1236.5.T35 ช626บ 2540
Copy 1
Available