ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องโครงการการประเมินผลการดำเนินการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการลุ่มน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา เสนอ สำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทช.) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล /

โดย มหาวิทยาลัยนเรศวร

No Cover Image
Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทช.), สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2545
Subjects: ลุ่มน้ำเจ้าพระยา การบริหาร การประเมิน
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ความร่วมมือ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: TC513.T52.C4 ร451 2545
Copy 1
Available