ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องโครงการการประเมินผลการดำเนินการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการลุ่มน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา เสนอ สำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทช.) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล /

โดย มหาวิทยาลัยนเรศวร

No Cover Image
Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทช.), สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2545
Subjects: ลุ่มน้ำเจ้าพระยา –– การบริหาร –– การประเมิน
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา –– ความร่วมมือ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!