การประชุมทางวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 3 :

ความสำเร็จของการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2550 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร /

สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร.

No Cover Image
Other Authors: การประชุมทางวิชาการ "นเรศวรวิจัย", มหาวิทยาลัยนเรศวร. สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา.
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Research -- congresses -- abstracts -- Naresuan -- University
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Reference

Call Number: W3เธ475เธ 2550
Copy 1
Available

Nurse, Reference

Call Number: W3 ก475ก 2550
Volume ล.1 Copy 3
Library use only
Volume ล.2 Copy 4
Library use only