คู่มือการดูแลผู้ป่วยเอดส์ที่บ้าน =

Living with dying, dying at home :

Main Author: จอห์นสัน, แอนเดีย
Other Authors: สุพัตรา อติโพธิ, มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นครปฐม : โรงพิมพ์สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน, 2541
Subjects: กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม –– ผู้ป่วย –– การดูแล
โรคเอดส์ –– ผู้ป่วย –– การดูแล
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!