ความร่วมมือระหว่างองค์กรระดับอำเภอกับองค์กรระดับหมู่บ้านในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่สูง :

ศึกษากรณีอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ /

สำเริง ไชยเสน

No Cover Image
Main Author: สำเริง ไชยเสน
Other Authors: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
Format: THESIS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
Thesis Information: การค้นคว้าแบบอิสระ (ร.ม.(การเมืองและการปกครอง))--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Subjects: ยาเสพติด -- การควบคุม -- เชียงใหม่
ยาเสพติด
ชาวเขา -- เชียงใหม่
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HV5840.T5 ส712ค 2538
Copy 1
Available