การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่สูงเฉพาะพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ /

นพพร ต้อนรับ

No Cover Image
Main Author: นพพร ต้อนรับ
Other Authors: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
Format: THESIS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536
Thesis Information: การค้นคว้าแบบอิสระ (ร.ม. (การเมืองและการปกครอง))--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Subjects: การบริหารการพัฒนา -- เชียงใหม่
การพัฒนาชนบท -- เชียงใหม่
การพัฒนาชนบท -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
โครงการพัฒนาที่สูงเฉพาะพื้นที่
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HN700.592 น176ก 2536
Copy 1
Available