ตำราวิทยาแบคทีเรียการแพทย์ =

Textbook of medical bacteriology /

ภัทรชัย กีรติสิน.

Main Author: ภัทรชัย กีรติสิน.
Other Authors: มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาจุลชีววิทยา.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: Bacteria.
Bacteriology.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: QW50 ภ365ต 2551
Copy 2
Available
Copy 4
Available
Copy 5
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available

Allied Health Sci, Stack

Call Number: QW50 ภ365ต 2551
Copy 6
Available