การวิจัยเชิงคุณภาพในสวัสดิการสังคม :

แนวคิดและวิธีวิจัย /

กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์

Main Author: กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2
Subjects: สังคมศาสตร์ -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: H62 ก677ก 2550
Copy 1
Available
Copy 2
Available