รวมสุดยอดแนวคิดการจัดการสมัยใหม่ =

Key management ideas /

โดย Stuart Crainer ; [แปล] เรียบเรียงโดย ชัจจ์ชนันต์ ธรรมจินดา

Main Author: แครนเนอร์, สจ็วต
Other Authors: ชัจจ์ชนันต์ ธรรมจินดา
Format: BOOKS
Language: English
Published: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551
Subjects: การจัดการองค์การ
ประสิทธิผลองค์การ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 319 หน้า
ISBN: 9789742126575