ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการฟ้องและการดำเนินคดีในศาลปกครอง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 /

อำพน เจริญชีวินทร์

Main Author: อำพน เจริญชีวินทร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2545
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: ศาลปกครอง -- ไทย
วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: KPT2764 อ692ร 2545
Copy 1
Available
Copy 2
Available