ปัญหาในการอพยพชาวเขาลงสู่พื้นที่ราบ :

กรณีศึกษาเผ่าม้ง อำเภอปง จังหวัดพะเยา /

สมจิต สัจสัญญาวุฒิ

No Cover Image
Main Author: สมจิต สัจสัญญาวุฒิ
Other Authors: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
Format: THESIS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537
Subjects: การตั้งถิ่นฐาน –– พะเยา
การอพยพ
ชาวเขา
ม้ง –– พะเยา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: DS570.5 ส326ป 2537
Copy 1
Checked out Due: 2020-8-3 Recall This