การผลิตแบบทันเวลาพอดี =

Just-time for operators /

วิทยา สุหฤทดำรง, ยุพา กลอนกลาง, แปล

Other Authors: วิทยา สุหฤทดำรง, ยุพา กลอนกลาง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อี.ไอ.สแควร์, 2549
Subjects: การบริการงานผลิต
การวางแผนการผลิต
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TS157.4 ก491 2549
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available

SciTech, Thai Stack

Call Number: TS183 ก491 2549
Copy 3
Available