วัฒนธรรมทางการเมืองของนายทหารชั้นประทวน :

ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ /

ชูเอก ฉายา

No Cover Image
Main Author: ชูเอก ฉายา
Other Authors: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
Format: THESIS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
Thesis Information: การค้นคว้าแบบอิสระ (ร.ม.(การเมืองและการปกครอง))--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Subjects: ทหาร -- เชียงใหม่
การเมือง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!