ความสำนึกทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนเตรียมทหาร /

สุพาณี พวงทอง

No Cover Image
Main Author: สุพาณี พวงทอง
Other Authors: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
Format: THESIS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
Subjects: ประชาธิปไตย
นักเรียนเตรียมทหาร
ทหาร –– กิจกรรมทางการเมือง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: JQ1745 ส831ค 2538
Copy 1
Available