กระบวนการเป็นเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเทศที่กำลังพัฒนา =

Urbanization and social change in developing countries /

ดารณี บัญชรเทวกุล

Main Author: ดารณี บัญชรเทวกุล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.
Subjects: การเกิดเป็นเมือง
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HT113 ด422ก 2551
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available

Social, Stack

Call Number: HT113 ด422ก 2551
Copy 4
Available