คู่มือบริหารโครงการสู่ความสำเร็จ Project 2003 ฉบับสมบูรณ์ /

ชิษณุพงศ์ ธัญญลักษณ์

Main Author: ชิษณุพงศ์ ธัญญลักษณ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2551
Subjects: การบริหารโครงการ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ไมโครซอฟต์โปรเจค -- (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD69.P75 ช576ค 2551
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available