คู่มือบริหารโครงการสู่ความสำเร็จ Project 2003 ฉบับสมบูรณ์ /

ชิษณุพงศ์ ธัญญลักษณ์

Main Author: ชิษณุพงศ์ ธัญญลักษณ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2551
Subjects: การบริหารโครงการ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ไมโครซอฟต์โปรเจค -- (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 262 หน้า : ภาพประกอบ + ซีดีรอม 1 แผ่น
ISBN: 9789744897329