การจัดการงานส่วนหน้าของโรงแรม =

Hotel front office operations /

ธารีทิพย์ ทากิ

Main Author: ธารีทิพย์ ทากิ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549
Subjects: การจัดการโรงแรม
พนักงานบริการส่วนหน้า
พนักงานต้อนรับ
โรงแรม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TX911.3.F75 ธ527ก 2549
Copy 4
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available