แผนภูมิองค์กรและรายละเอียดการปฏิบัติงานโรงแรมฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม =

Food and beverage division organization charts and job descriptions /

ปรีชา แดงโรจน์

Main Author: ปรีชา แดงโรจน์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เอส.อาร์.พริ้นติ้งแมสโปรดักส์, 2550
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: การจัดการโรงแรม -- แผนภูมิ
บริการอาหาร -- การจัดการ
เครื่องดื่ม -- การจัดการ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TX911.3.M27 ป467ผ 2550
Copy 8
Available