การเสด็จประพาสทั้งภายในและภายนอกประเทศของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : ผลกระทบต่อการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัย /

ทิพสุคนธ์ โชคเจริญ

No Cover Image
Main Author: ทิพสุคนธ์ โชคเจริญ
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2535
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (ศศ.บ)--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2535.
Subjects: จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, -- พระบาทสมเด็จพระ, -- 2369-2453
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: DS582 ท472ก 2535
Copy 1
Available