ศัลยศาสตร์วิวัฒน์.

31. Modalities of management in modern surgery /

บรรณาธิการ, ทวี รัตนชูเอก, ชาญชัย นิมิตรวานิช, วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์

Other Authors: ทวี รัตนชูเอก,, ชาญชัย นิมิตรวานิช,, วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์,, ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, 2548
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Surgery -- congresses
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WO5 ศ338 2548
Volume ล.31 Copy 1
Available