111 ข้อบกพร่อง :

แนวทางปรับปรุงการเขียนรายงานประเมินโครงการ /

พิสณุ ฟองศรี

Main Author: พิสณุ ฟองศรี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท เพชรรุ่งการพิมพ์ จำกัด, 2551
Subjects: การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
การเขียนโครงการ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: HD69.P35 พ771ห 2551
Copy 4
Available
Copy 5
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD69.P35 พ771ห 2551
Copy 2
Available
Copy 1
Available