การสร้างเสริมสุขภาพ : แนวคิด หลักการ และบทเรียนของไทย =

Health promotion in Thailand /

บรรณาธิการ อำพล จินดาวัฒนะ, สุรเกียรติ อาชานานุภาพ, สุรณี พิพัฒน์โรจนกมล

Other Authors: สุรเกียรติ อาชานานุภาพ,, สุรณี พิพัฒน์โรจนกมล,, สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สสส.), 2551
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: การส่งเสริมสุขภาพ –– ไทย
อำพล จินดาวัฒนะ, –– บรรณาธิการ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WA590 ก523 2551
Copy 1
Available

Dentistry, Stack

Call Number: WA590 ก523 2551
Copy 2
Available