วิเคราะห์วิธีคิดวิทยาเพศภาวะและเพศวิถีในเอดส์ศึกษา /

กฤตยา อาชวนิจกุล ; กนกวรรณ ธราวรรณ,มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง

Main Author: กฤตยา อาชวนิจกุล
Other Authors: กนกวรรณ ธราวรรณ, มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง. แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง, 2550
Subjects: วิจัย
สังคมศาสตร์
เพศภาวะและเพศวิถี
เอดส์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HQ1075 ก276ว 2550
Copy 3
Available
Copy 2
Available
Copy 1
Available