ความขัดแย้งระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในสมัยรัชกาลที่ 5 คดีพระยอดเมืองขวาง เจ้าเมืองคำมวน/

จารุวรรณ ทรัพย์ประสม

No Cover Image
Main Author: จารุวรรณ ทรัพย์ประสม
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2532
Subjects: จุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัว, –– พระบาทสมเด็จพระ
พระมหากษัตรย์ –– ไทย
ไทย –– การเมืองและการปกครอง
ไทย –– ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ –– ฝรั่งเศส
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: KPT2506 ฉ417ก 2550
Copy 1
Available